TUYỂN DỤNG

 • CÁC VỊ TRÍ ĐANG ỨNG TUYỂN

  QUYỀN LỢI:

  • Lương tháng 13
  • Thưởng kinh doanh (Tùy theo tình hình công ty)
  • 10 ngày phép bệnh, 12 ngày thường niên
  • Du lịch hằng năm
  • Bảo hiểm, phúc lợi xã hội như luật lao động
  • Bảo hiểm PVI Care
  • Và các quyền lợi khác theo luật lao động

  LIÊN HỆ PHÒNG NHÂN SỰ:

  • Số điện thoại: (028) 3636 5861
  • Email: nuongnguyen@themarq.com.vn